November 28, 2020

Läs det senaste numret av Adtollo magaZine

Läs det senaste numret av Adtollo magaZine.
Läs det senaste numret av Adtollo magaZine.
Topocad BAL.

Förkunskaper: En fördel om du gått Topocad Introduktion

men ej ett krav.

En utbildningen för dig som ska börja ajourhålla byggnader

adresser och lägenheter i TopoDirekt via Lantmäteriets BAL-tjänster eller behöver en repetition.
Vi inleder med en allmän introduktion i TopoDirekt BAL inklusive arbetsmetodik samt genomgång av inställningar för BAL-tjänster.
Här finns möjlighet att utbyta erfarenheter och tankar kursdeltagarna emellan.
Efter genomgången fokuserar vi på praktiska övningar i tjänstebaserad ajourhållning av byggnader, adresser och lägenheter.
Genomgång av hur man anpassar och genererar adressrapporter samt arbetar med bristkommandot för ökad kvalitet.
För mer information gällande kursinnehåll, .

Kontakta kursledare Rebecka Beiersdorf

Klicka på Aktuella kurser för att se vilka kurser vi har planerade just nu

Där väljer du kurs och går vidare till bokning.
Finns inte kursen du vill gå inbokad i kursschemat.
Anmäl ditt intresse på.
Vill du få information om våra nyheter och evenemang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Läs det senaste numret av Adtollo magaZine

Läs det senaste numret av Adtollo magaZine.
Läs det senaste numret av Adtollo magaZine.
Moduler.

Chaos desktop har moduler för CAD

Sharepoint och Congeria.

Chaos desktop CAD-modul hjälper till att effektivisera arbetet med AutoCAD

Microstation och Revit.

Med Chaos desktop SharePoint-modul kan du enkelt arbeta med dina dokument på SharePoint

till exempel kopiera dokument med bibehållen metadata.

Congeria-modulen ger dig möjlighet att ansluta till Chaos desktops molnlösning Congeria

Läs mer om Chaos desktops moduler

CAD-modul Sharepoint-modul Congeria-modul.
Vill du få information om våra nyheter och evenemang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Läs det senaste numret av Adtollo magaZine

Läs det senaste numret av Adtollo magaZine.
Läs det senaste numret av Adtollo magaZine.
Laserskanning.

Laserskanning skapar punktmoln och dessa läses in i Topocads punktmolnsmodul

Formaten LAS, .

ESRI ASCII grid och generellt ASCII (punkter) kan läsas in i Topocads punktmolnsmodul

Finns färger och intensitet med i filen läser vi detta också.
Dessa format kan levereras från ledande skannerinstrument som FARO, Trimble, Leica, Geomax, Riegl med flera.
I punktmolnsmodulen finns ett antal kommandon för att färglägga, bearbeta, filtrera, radera punkter som är felaktiga.

Punktmolnen används för att skapa höjdkurvor

beräkna höjder, beräkna volymer, skapa profiler och sektioner.
Punktmolnen kan användas istället för ordinarie terrängmodeller eller i kombination med terrängmodeller.

Modulen Punktmoln kompletterar andra Topocad moduler

Basmodulen använder punktmoln för att hämta höjder, skapa terrängmodeller av punktmoln och för att skapa höjdkurvor.
Geometrimodulen med profilformulär använder modulen för att skapa terrängprofiler.
Volym modell använder punktmoln för att beräkna volymer mellan punktmoln och terrängmodeller.
Topocad Volym Sektion använder punktmolnsmodulen för att skapa terrängsektioner och beräkna volymer mellan sektioner och mellan projekterade sektioner och terräng.
Punktmoln.
Vill du få information om våra nyheter och evenemang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *