M88bet Malaysia Forum

Unfortunately no one can be told what FluxBB is - you have to see it for yourself.

You are not logged in.

#1 2020-09-13 23:04:11

KobyMcQuay
Member
Registered: 2020-09-13
Posts: 1

Campus: Campus Diest De Oranjerie| Boudewijnvest 3

NL    FR    EN                                                                                                                ☰                                                                                                                                                                                                        Aanbod                                                                                                                                                                                                              Admin istratie.
Beauty & Welness.
Bib & Cultuur.
Design &  development .
Fotografie.
ICT.
Koken & Bakken.
Mode en Crea.
Personenzorg.
Talen.
Techniek.
Algemene info.
Inschrijven.
Financieel.
Kalenders /  Activiteiten .
Reglementen.
Over ons.
Leerplatform.
Personeel.
EHBO en Attest levensreddend handelen         Kraamzorg         Starten in de gezinsopvang                                       Co�rdinator  Zorg.
[email protected]                                                                                                                  PERSONENZORG: Kraamzorg.
Campus: Campus Diest De Oranjerie| Boudewijnvest 3, 3290 Diest                              Contact: Karin van hijfte | [email protected]                Inschrijven : online of op het secretariaat (openingsuren)                          Is deze opleiding iets voor mij?.
Wil  je graag als kraamverzorgende of kraamhulp aan de slag gaan, dan start je droom  met het volgen van deze opleiding.

De tendens is om het verblijf van jonge  moeders in het ziekenhuis te verkorten

De vraag naar ‘kraamzorg thuis’ is  bijgevolg gegroeid en deze nieuwe opleiding komt hieraan tegemoet.
Wil je als kraamverzorgende of kraamhulp een kersvers gezin op een professionele manier opvolgen en ondersteunen.
Wil je tijdens de periode voor en na de bevalling, helpen bij de verzorging van  de pasgeboren baby en de moeder, ondersteuning en hulp bieden in het huishouden  en zorgen voor de opvang van de andere kinderen in het gezin.
Schrijf je dan in  voor deze opleiding.
Wat zijn de instap voorwaarden ?.
Om  toegelaten te worden in deze  opleiding  heb je al het certificaat/diploma behaald  van:        Verzorgende / Zorgkundige (1450 lestijden).

Begeleider in de kinderopvang /  Kinderzorg (1280 lestijden)

Wat mag je verwachten?.
Een enthousiast en  professioneel  lerarenteam met oog voor jouw  talenten en leertraject.
We werken met een modulair sy steem : je kiest een traject op maat  en werkt de opleiding op je eigen tempo af.

De theorie en de praktijk  worden zo optimaal mogelijk op  elkaar afgestemd

Naast de vereiste vaardigheden, die worden ingeoefend  tijdens de lessen, wordt de opleiding gecombineerd  met werkplekleren.
Je maakt op die manier ook kennis met andere  organisaties en  professional s waarmee je kan samenwerken na je opleiding  Kraamzorg.
Wat ga je leren?.
Voor deze kortdurende, ��njarige opleiding volg je naargelang je  vooropleiding:        verzorgenden  en zorgkundigen (120 uur)                 de  lesmodule� Kraamzorg Verzorgende aspecten  (donderdagavond semester 1).

De  lemodule Kraamzorg Psychosociale aspecten (donderdagavond semester 2)

de  praktijksessies en werkplekleren: 2 halve dagen observatie-stage Materniteit (2 halve dagen)en 4 halve dagen verkennende  stage in de Kraamzorg (semester 2).
begeleiders in de kinderopvang (180 u)       volgen naast bovenstaande modules bijkomend:                De  lesmodule Organisatie van huishoudelijke taken (nog nader te bepalen).
Koken  in de praktijk (nog nader te bepalen).
Werkplekleren  (2 halve dagen in een gezinsopvang met de focus op  organisatie van de huishoudelijke taken en koken in de praktijk).
Wat na deze opleiding?.
Je kan als kraamverzorgende of  kraamhulp werken in de thuiszorg.
Behaal ik een certificaat of een diploma?.
Van deze uitbreidings- of specialisatiemodules  ontvang je een deelcertificaat van elke module.
Gecombineerd onderwijs.

De theoretische modules  worden aangeboden onder de vorm van gecombineerd onderwijs

Dit houdt in dat er  naast les of  contact onderwijs ook afstandsmomenten of afstandsonderwijs wordt  gepland.
Het aantal les- en afstandsmomenten varieert per module.
Je krijgt taken en opdrachten om thuis  of ‘op afstand’ de leerstof te verwerken en je loopt observatiestages  (werkplekleren).
Bij de afstandsmomenten dien je niet aanwezig te zijn in het  centrum.
Het afstandsleren en/of werkplekleren kan je bijgevolg inplannen op  een moment dat jou het beste past.
Meer weten over gecombineerd  onderwijs.
�.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB